სავალდებულო აუდიტი

მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების გამოსაქვეყნებლად 5 თვე რჩებათ.

 

ბიზნესპარტნიორი