სატრანსპორტო პოლიტიკა

სპეციალისტები მერიის სატრანსპორტო პოლიტიკასა და დაგეგმილ ცვლილებებს აფასებენ. მათი განცხადებით, სამდონიანი სქემა, რომლიც ორიენტირებულია მოქალაქეებზე, პოზიტიურია, თუმცა, კონკრეტული მიმართულებების დახვეწა აუცილებელია.

ექსპერტები აცხადებენ, რომ სრულად მუნიციპალურ ტრანსპორტზე გადასვლა მოსახლეობისთვის დისკომფორტის შემქმნელი იქნება და აუცილებელია ყველა მოქალაქის ინტრესების გათვალისწინება.