სამეცნიერო სიახლეები მიხეილ ჭაბუკაშვილის რუბრიკაში #გრავიტაცია

გასულ კვირაში მომხდარი სამეცნიერო სიახლეები მიხეილ ჭაბუკაშვილის რუბრიკაში #გრავიტაცია

ახალი დღე