რეალური სივრცე - შეიცვალა თუ არა რამე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ლუკა სირაძის ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ #LIVE

მერაბ ქართველიშვილი – საიას ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორი

ანა აბაშიძე – ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ ხელმძღვანელი

ჯანა ჯავახიშვილი – ფსიქოლოგი

დავით სიმონია – იურიდიული დახმარების სამსახურის ანალიტიკური სამმართველოს უფროსი

ტატო ქელბაქიანი – ორგანიზაციის „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“ ხელმძღვანელი

რეალური სივრცე