რეალური სივცრე - დაუმთავრებელი სისხლიანი გარჩევები საქართველოში #LIVE

სტუმრები: გიორგი მაისურაძე – ფილოსოფოსი

ზაალ ანდრონიკაშვილი – ლიტერატურათმცოდნე

ქეთი თავართქილაძე – ფსიქოლოგი

დათო ჯიშკარიანი – ისტორიკოსი

რეზო აფხაზავა – განათლების სპეციალისტი

ზურაბ ხიზანიშვილი

რეალური სივრცე

დატოვე კომენტარი