რძის სექტორში არსებული გამოწვევები

▪️ გაიგეთ, რძის სექტორში არსებული გამოწვევების, ბაზარზე მოქმედი არარეგისტრირებული საწარმოების, ირანული რძის იმპორტისა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის შესახებ დარგის წარმომადგენლების და უფლებამოსილი პირების პოზიცია.

ფერმა

დატოვე კომენტარი