ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცვლელი ორგანული ნაერთები - ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

XI კლასი