ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები - სპირტების კლასიფიკაცია და ნომენკლატურა

ტელესკოლა

XI კლასი