ქიმია, XI კლასი - არომატული ნახშირწყალბადები-ბენზოლი #ტელესკოლა

ტელესკოლა

IX კლასი