პროექტი „არცერთი ბავშვი განათლების გარეშე“

სტუმარი: პროექტის „არცერთი ბავშვი განათლების გარეშე“ წარმომადგენელი მარიანა ხუნძაყიშვილი.

ახალი დღე