#პირადიექიმი ალკოჰოლთან დაკავშირებული სიმსივნის რისკები

ალკოჰოლი სიმსივნური პროცესების მაპროვოცირებელია.