პირადი ექიმი - კვანძები, ნახეთქები, ფისტულები /LIVE

1-ლი ბლოკი: კვანძები, ნახეთქები, ფისტულები;

სტუმარი: ერეკლე გრატიაშვილი – ქირურგი, პროქტოლოგი;

მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი