პირადი ექიმი - საშვილოსნოს ყელის კიბოს თვე / სამედიცინო სიახლე / ონკოდიაგნოზი და კანის მოვლა / კანის მოვლა ზამთარში #LIVE

1-ლი ბლოკი: საშვილოსნოს ყელის კიბოს თვე;

სტუმრები: ეთერ კიღურაძე – „ეროვნული სკრინინგცენტრის“ დირექტორი; თამარ ალიბეგაშვილი – მეან-გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი.

მე-2 ბლოკი: სამედიცინო სიახლე;

მე- 3 ბლოკი: ონკოდიაგნოზი და კანის მოვლა.

მე-4 ბლოკი: კანის მოვლა ზამთარში;

სტუმარი: ნინო კახიშვილი – დერმატოვენეროლოგი, მედიცინის დოქტორი.

მე-5 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი