პირადი ექიმი - ნიჭიერი, ბეჯითი, წარმატებული / სეზონური პრობლემები / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

ნიჭიერი, ბეჯითი, წარმატებული ➡ სტუმარი: ნინო გოგიჩაძე, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგი;

სეზონური პრობლემები ➡ ჩართვა: ხათუნა ნუცუბიძე, თერაპევტი;

კვებითი შუქნიშანი 

პირადი ექიმი