ნინო ყვავაძე და იოსებ კოჭლამაზაშვილი / ანანო ერისთავი და გიორგი ჯიქურაშვილი

მარტივი ლოგიკა

 

დატოვე კომენტარი