მწვანე ენერგიის ძალა

ნეტო აღრიცხვის სისტემაში მომხმარებელთა ჩართვის მიზნით, სემეკი დამატებითი წამახალისებელი მექანიზმების შემოტანას გეგმავს.

 

ბიზნესპარტნიორი