„მუსიკის 12 მოციქულის“ სტუმარია, მსახიობი ნინო კასრაძე

მუსიკის თორმეტი მოციქული