„მუსიკის 12 მოციქულის“ სტუმარია, მხატვარი გუგა კოტეტიშვილი

მუსიკის თორმეტი მოციქული