მიწათსარგებლობის ახალმა გენერალურმა გეგმამ თბილისის მერია გამოწვევის წინაშე დააყენა

ფუნქციური ცვლილებების გამო, მერია იძულებულია, მესაკუთრეებს მიწის ნაკვეთები გაუცვალოს, ან სათანადო კომპენსაცია გადაუხადოს.

ბიზნესპარტნიორი