მიხეილ ჭაბუკაშვილის რუბრიკა #გრავიტაცია

გასული კვირის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მოვლენები მიხეილ ჭაბუკაშვილის რუბრიკაში #გრავიტაცია

ახალი დღე