მემკვიდრეობა და სამემკვიდრო სამართალი

მემკვიდრეობა და სამემკვიდრო სამართალი – რა განისაზღვრება მემკვიდრეობითი სამართლით. გარდა ქონებისა, მემკვიდრეობით გადმოგვეცემა ვალი და ყველა სხვა ვალდებულება. რას გულისხმობს კანონმდებლობა სამემკვიდრო ქონების მიმართულებით?

სტუმარი: მანანა გოგაშვილი – ნოტარიუსი, ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის წევრი.

ახალი დღე