ტეგი: მემკვიდრეობა

პირადი ადვოკატი - რა უნდა ვიცოდეთ ანდერძის შედგენისა და აღსრულების წესების შესახებ
პიკის საათი - „იდენტობა“
პიკის საათი - „იდენტობა“ - ქოჩალოს ქართული წარწერა
მემკვიდრეობა და სამემკვიდრო სამართალი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო მიწის მემკვიდრეობით მიღების უფლება ექნებათ
პიკის საათი - „იდენტობა“
პიკის საათი - „იდენტობა“ - ინდუსტრიული მემკვიდრეობა
პიკის საათი - „იდენტობა“ - კულტურული მემკვიდრეობის ურბანული ძეგლები
პიკის საათი - დილა რეგიონში
პიკის საათი - „იდენტობა“ - სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის პროგრამა
პიკის საათი - „იდენტობა“ – 2018 წელი კულტურული მემკვიდრეობისათვის