ტეგი: მემკვიდრეობა

მემკვიდრეობის მიღმა დარჩენილი ქალები
მემკვიდრეობის მიღმა დარჩენილი ქალები - ბელა პატაშურის ისტორია
პიკის საათი - „იდენტობა“ - წლის შემაჯამებელი რუბრიკა
პიკის საათი - „რადიოგიდი" - კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს უნიკალური საცავი
პირადი ადვოკატი - რა უნდა ვიცოდეთ ანდერძის შედგენისა და აღსრულების წესების შესახებ
პიკის საათი - „იდენტობა“
პიკის საათი - „იდენტობა“ - ქოჩალოს ქართული წარწერა
მემკვიდრეობა და სამემკვიდრო სამართალი
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო მიწის მემკვიდრეობით მიღების უფლება ექნებათ
პიკის საათი - „იდენტობა“
პიკის საათი - „იდენტობა“ - ინდუსტრიული მემკვიდრეობა
პიკის საათი - „იდენტობა“ - კულტურული მემკვიდრეობის ურბანული ძეგლები
პიკის საათი - დილა რეგიონში
პიკის საათი - „იდენტობა“ - სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის პროგრამა
პიკის საათი - „იდენტობა“ – 2018 წელი კულტურული მემკვიდრეობისათვის