#მარტივილოგიკა ჯაბა კუცია და თეონა ლაზმიაშვილი-კუცია / ანო დამენია და ტარიელ სოიტაშვილი

მარტივი ლოგიკა