#მარტივილოგიკა თეონა გვიჩიანი და სოფი გიგაური / მანანა ჩერქეზიშვილი და ალაქსანდრე კორაშვილი / ბექა მაჭარაშვილი და ნინო კიპაროიძე

მარტივი ლოგიკა