#მარტივილოგიკა თამარ ესვანჯია და ქეთევან ესვანჯია / მაია ხუციშვილი და გიოგი ოგანესიანი

მარტივი ლოგიკა

დატოვე კომენტარი