#მარტივილოგიკა ნინო კვირიკაშვილი და თეა კვირიკაშვილი / რამინ მჭედლიძე და სალომე წაქაძე / ამირან გამხუაშვილი და თამარ ბარდაველძე

მარტივი ლოგიკა