#მარტივილოგიკა ნათია კონსტანტინოვი და დავით კონსტანტინოვი / გოჩა ხადიშვილი და ვახტანგ ზოდელავა

მარტივი ლოგიკა

დატოვე კომენტარი