#მარტივილოგიკა მარიამ მაღლაკელიძე და გიორგი კაკაბაძე / ლუკა გიორგანაშვილი და გიორგი ჩხიკვაძე

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა