#მარტივილოგიკა მაია ასათიანი და მიქაელ გოგლიჩიძე / ალექსანდრე მესხია და ოლღა ოსიპოვა / ჯემალ ახობაძე და შალვა რობაქიძე

მარტივი ლოგიკა