#მარტივილოგიკა მადონა ნონიაშვილი და ლიკა ამბროსიშვილი / ია გოდაძე და ვალერი მამისაშვილი

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა