#მარტივილოგიკა ბარბარე გალდავა და ანა მესხიშვილი / ივანე ბუტურაშვილი და იაკობ ბუტურაშვილი / დავით პირტახია და გიორგი ჭანტურია

მარტივი ლოგიკა