ლიტერატურა, როგორც გზამკვლევი - შესაძლოა თუ არა, რომ სწორედ ლიტერატურა გახდეს მოსწავლისთვის გზამკვლევი კონფლიქტურ სიტუაციებში; სტუმარი - ნანა აბულაძე - მწერალი;

დღის კოდი