ლაშა ტალახაძე - მსოფლიოს მთავარი ძალოსანი

 ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე