კომპანიების ნაწილი 2020 წლის შვიდი თვის ფორსმაჟორად აღიარებას ითხოვს

ბიზნესპარტნიორი