კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის საინვესტიციო ფონდების ხელშეწყობა იგეგმება

პარლამენტში ინიცირებამდე „საინვესტიციო ფონდების შესახებ” კანონპროექტის სამუშაო ვერსია საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა განიხილეს.

ბიზნესპარტნიორი