კაცები პირველზე! სტუმარი: „ვოისის“ გამარჯვებული მაგდა ივანიშვილი

გადაცემის სტუმარია „ვოისის“ გამარჯვებული მაგდა ივანიშვილი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები

ვოისი