კაცები პირველზე! სტუმარი: ნიკა ლებანიძე, ჟურნალისტი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები