კაცები პირველზე! სტუმარი: ბექა ადამაშვილი, მწერალი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები