კაცები პირველზე! სტუმარი: ზურაბ ხიზანიშვილი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები