„კაცები Live“ – „კაცების“ კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი 

​სტუმრები: ირაკლი კაკაბაძე – „კაცების“ წამყვანი; დავით ლაბაძე, იკო ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე – „კაცები Live“-ს წამყვანები.

ახალი დღე