გაურკვევლობა საპენსიო სააგენტოში

საპენსიო სააგენტოს თავმჯდომარემ სამეთვალყურეო საბჭოს გადადგომის თხოვნით მიმართა.

ბიზნესპარტნიორი