გასაუბრება ცესკო-ს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან

ოპოზიცია საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისა და წევრობის კანდიდატების შერჩევის პროცესს აკრიტიკებს. მათი განცხადებით, პროცესი ფორმალურია და რეალური დატვირთვა და მნიშვნელობა არ აქვს. მას შემდეგ, რაც კომისია შეისწავლის და შეარჩევს კანდიდატებს, სია გადაეცემა პრეზიდენტს, რომელიც მას დასამტკიცებლად პარლამენტს გაუგზავნის.

პროცედურის მიხედვით, საკანონმდებლო ორგანოს უფლება აქვს, ოთხჯერ უყაროს კენჭი კანდიდატებს. თუ პირველ ორ ჯერზე საჭირო 100 ხმა ვერ მოგროვდა, შემდეგ მცდელობაზე კანდიდატის შერჩევა 90 ხმით იქნება შესაძლებელი. მორიგი ჩავარდნის შემთხვევაში კი, საბოლოოდ კანდიდატის დანიშვნა სიითი უმრავლესობით მოხდება, თუმცა არა ხუთი წლის, არამედ ექვსი თვის ვადით. შემდეგ კი შერჩევის პროცესი ხელახლა გაიმართება.