#გაიგემეტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“

საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწყებს გრძელვადიანი პროექტის განხორციელებას, სახელწოდებით „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“. როგორ შუწყობს ხელს ეს პროექტი საქართველოში მეცხოველეობის დარგის განვითარებას და ფერმერთა ცნობიერების ამაღლებას.

ფერმა