ერთ საცავში თავმოყრილი უნიკალური რეკვიზიტები ქართული ფილმებიდან

„ჭრიჭინას“ კაბა, „მანანას“ რადიოლა – ერთ საცავში თავმოყრილი უნიკალური რეკვიზიტები ქართული ფილმებიდან.

ახალი დღე