ეპოქის ფრაგმენტები - ერთ ქუჩაზე - სვანიძის ქუჩა
2015 წლის 13 ივნისს, სვანიძის ქუჩაზე მომხდარი წყალდიდობა თბილისის ისტორიის ნაწილად იქცა. ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის კი ეს არის დღე, რომელმაც მათი ცხოვრება ძირფესვიანად შეცვალა.