ენერგოკომპანიები განაწილებისა და მიწოდების საქმიანობებს ერთმანეთისგან ყოფენ

ბიზნესპარტნიორი