დასაქმების პირობები სტუდენტებისთვის

სტუდენტური ცხოვრება და ახალგაზრდების პრობლემები

◾ რატომ უწევთ არჩევანის გაკეთება განათლებასა და დასაქმებას შორის

◾ ღირსეულ ანაზღაურებას მოკლებული შრომა და საკანონმდებლო ხარვეზები.

კვირის მოამბე