DADE - ყიდვა-გაყიდვის ახალი ონლაინპლატფორმა

სტუმრები: თეა ქრისტესიაშვილი – DADE-ს დამფუძნებელი; გიორგი ყანჩაველი – DADE-ს თანადამფუძნებელი.

 

ბიზნესპარტნიორი

დატოვე კომენტარი