დაბინძურებული სასმელი წყალი

როგორ წყალს სვამს მოსახლეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში?

სად არის წყალი დაბინძურებული? – „ახალი კვირის“ ექსპერიმენტი და ლაბორატორიული კვლევის შედეგები.

ახალი კვირა