ცვლილებები ენერგეტიკულ ბაზარზე

როგორ აისახება ცვლილებები სამომხმარებლო ტარიფზე?

 

ბიზნესპარტნიორი